Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
397
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Outlook, Word, Excell, Power point, práca s internetom, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Janka Kráľa
Žiarska 679/13
03104 Liptovský Mikuláš
https://zsjankakralalm.edupage.org/
0445533973,0911974744
Kontaktná osoba
PhDr. Eva Vondráková
0911 974 744