Predmet

Údržbár

Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda, Dunajská Streda

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Smetanov háj č. 286/9, Dunajská Streda
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
444
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie.
Ďalšie požiadavky
- chuť pracovať, samostatnosť,
- fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť,
- vykonávanie údržbárskych prác v objektoch školy,
- starostlivosť o čistotu a údržbu v areáli školy,
- vykonávanie pravidelných obhliadok funkčnosti zariadení školy,
- odstraňovanie závad a opravy, ktoré nevyžadujú odborný zásah,
- odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov a schodísk v zimných mesiacoch,
- fyzická zdatnosť (sťahovanie a presun nábytku),
- sanitná, vodovodná a elektro inštalácia,
- maliarske zručnosti,
- každodenná kontrola objektu a pod.

Relevantné pracovné skúsenosti-zručnosť v obore voda, kúrenie, drobné zámočnícke práce, zimná a letná údržba areálu. Zamestnanec vykonáva a plní úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda
Smetanov háj č. 286/9
92901 Dunajská Streda
https://zsshajds.edupage.org/
0315524538
Kontaktná osoba
Lucia Benkovská
0315524538