Predmet

Kuchár / kuchárka

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
401
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, príloha č. 4 + osobné ohodnotenie
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie s výučným listom v odbore Kuchár
Prax na pozícií Kuchár vítaná
Ďalšie požiadavky
Plat zamestnanca bude v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, príloha č. 4 + osobné ohodnotenie

Požadované doklady: doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a výučný list v odbore Kuchár, doklad o získanej praxi, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis
Doklady zasielajte poštou na adresu školy alebo e-mailom na [email protected]

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor v sídle školy.

Kontakt: Jana Juhásová, 0911 703 591

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17
96001 Zvolen
https://sosdrev.edupage.org/
0911 703 569
Kontaktná osoba
Stredná odborná škola drevárska
0911 703 591