Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Turgenevova 7, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
110
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky po vyzvaní:
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
• bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie vítané predpoklady:
• znalosť hry na hudobný nástroj
• komunikačné a organizačné schopnosti
• flexibilita a kreativita

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Turgenevova 7
04001 Košice-Juh
https://msturgenevova7.edupage.org/
0556788570
Kontaktná osoba
Dagmar Rondzíková
0907900687