Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Telgárt

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Telgárt 68, Telgárt
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
153
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. motivačný list
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
Uvedené dokumenty zašlite e-mailom na [email protected] do 2.7.2024.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Telgárt 68
97673 Telgárt
https://zstelgart.edupage.org/
0486194637,0915615433,0910931020
Kontaktná osoba
Mária Lunterová
0911298822