Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola potravinárska, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Cabajská 6, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
289
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľská úroveň Microsoft Office (Word,Excel, Powerpoint), Internet
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - Majster odbornej výchovy Mäsiar - Kuchár:
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a výučný list v príslušnom odbore - mäsiar/kuchár
Ďalšie požiadavky
Doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na majstra odbornej výchovy a pedagogická prax min. 1 rok!

Možnosť aj 50% úväzku.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola potravinárska
Cabajská 6
94901 Nitra
https://sospotravinarska.edupage.org/
0377720427,037/7720429
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Vorobjovová
0377720427