Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej školy, Bratislava-Devín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kremeľská 2, Bratislava-Devín
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
hľadáme pani učiteľku nemeckého jazyka s ľubovoľnou kombináciou druhého predmetu, ktorá by rozšírila rady našich nemčinárov v rýchlo rastúcej súkromnej škole rodinného typu v Devíne. Ponúkame moderné vybavenie, pekné pracovné prostredie, možnosť osobného i profesionálneho rastu a motivujúce finančné ohodnotenie- k tarifnému platu zohľadňujúcemu stupeň kvalifikácie a počet rokov praxe každý mesiac patrí 30% motivačné a osobné ohodnotenie, zvýšené príplatky za triednictvo, vedenie krúžkov, preplácané suplované a nadčasové hodiny ( cca 2000€). Pozícia je vhodná aj pre absolventa, ktorému pomôžeme s adoptačným vzdelávaním. Uprednostňujeme rýchle a seriózne konanie, najlepšie ešte pred odchodom na letné prázdniny.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej školy
Kremeľská 2
84110 Bratislava-Devín
https://gymnaziumceska.edupage.org/
0911223388
Kontaktná osoba
PaedDr.Martina Danišová
0911223388