Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Brezolupy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Brezolupy 30, Brezolupy
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Prosíme iba uchádzači s ukončeným pedagogickým vzdelaním.
Požadujeme pozitívny vzťah k deťom, trpezlivosť, zodpovednosť, empatia, kreativita, flexibilita.
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
Brezolupy 30
95701 Brezolupy
http://www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/
0387627070,038/7627070
Kontaktná osoba
PaedDr. Zdena Pšenková
0905703854