Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školník

Základná škola s materskou školou, Závadka nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
142
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné
Vzdelanie
- učňovské, stredoškolské vzdelanie technického zamerania
- kuričský preukaz
Ďalšie požiadavky
- kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- profesijný životopis,
- výpis registra trestov,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Dátum, miesto a čas pohovoru oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hviezdoslavova 30
97667 Závadka nad Hronom
https://zszavadkanh.edupage.org/
0486183107,048911183107,0911902993
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Kureková
+421486183107