Predmet

Špeciálny pedagóg

Materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bzovícka 6, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
169
Platové podmienky
Uvádzaný je plat, ktorý je v rozmedzí od 1162 EUR do 1330 EUR/ v závislosti od kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a ďalších príplatkov ako to určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

- skúsenosť s prácou s deťmi, ideálne so zdravotným znevýhodnením a s poruchami autistického spektra
- podporované pozície zamestnancov musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiacich predpisov.
- vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa v odbore špeciálna alebo liečebná pedagogika
- odborná prax je výhodou
- ochotu a chuť pracovať
- precíznosť a dochvíľnosť
- samostatnosť a spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
s vašou vysnívanou prácou so super kolegami z našich materských škôl budete spokojný/á,
ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO

- Baví vás práca s deťmi a viete ich naučiť potrebné veci do života hravou formou?
- Máte skúsenosti s prácou s deťmi, ich vzdelávaním a kreatívne nápady na aktivity pre ne?
- Dokážete pomôcť deťom s rôznymi špecifikami pri jeho vzdelávaní?
- Viete deti zaujať tak, aby sa škôlka stala ich druhým domovom?
- Ústretovosť, príjemné vystupovanie a praktickosť sú súčasťou vášho bežného fungovania?

činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

- vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, alebo skupinového poradenstva a intervencie deťom,
- realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú screeningovú diagnostiku sociálne a zdravotne znevýhodnených detí,
- pripravuje deti so špeciálnopedagogickými potrebami pre vstup do základnej školy, aktívne pomáha rodičom a zamestnancom škôl pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia,
- poskytuje konzultácie a poradenstvo ostatným pedagógom v MŠ a aj rodičom dieťaťa počas celej školskej dochádzky,
- spolupracuje s ostatnými poradenskými zariadeniami predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku

- 45 dní dovolenky
- možnosť využívania MultiSport karty
- práca v stabilnom prostredí verejnej správy
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 roku)
- stravné lístky s príspevkom zamestnávateľa a zo sociálneho fondu
- potrebné školenia a kurzy
- náborový príspevok 1000 Eur
- možnosť stravovania priamo vo vašej materskej škole
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Bzovícka 6
85107 Bratislava-Petržalka
https://bzovicka.edupage.org/
02/6828 8404
Kontaktná osoba
Katarína Diheneščíková
0947 487 238