Predmet

Hlavný kuchár / kuchárka

Materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fialová 12, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Mesačný plat: od 873,50 EUR / v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- minimálne prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania – hotelová akadémia
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti a epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe ,manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov ( zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods.1);
- HACCP, zdravotný preukaz
- príslušné pracovné skúsenosti sú vítané
- ochotu a chuť pracovať
- flexibilitu a dochvíľnosť
Ďalšie požiadavky
s vašou vysnívanou prácou so super kolegami v Petržalke budete spokojný/á, ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO

- Radi by ste sa starali o plné brušká našich malých Petržalčanov?
- Baví Vás príprava jedál a dodržiavanie technologických postupov pri varení je pre vás samozrejmosť?
- Čistota a poriadok je vášmu srdcu blízka?
- Máte skúsenosti s obsluhou veľkých kuchynských pomocníkov?
- Vedeli by ste koordinovať prácu kolegov?
- Radi by ste prispeli ku kultúrnejšiemu a teda lepšiemu životu v našej Petržalke?

činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

- príprava jedál podľa predpísaných postupov
- spolupráca s vedúcou školskej jedálne pri zostavovaní jedálnych lístkov a vyznačovanie ich zmien
- obsluha viacúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov alebo jednoúčelových kuchynských strojov na výrobu pokrmov ako i chladiacich a mraziacich zariadení
- pomoc pri výdaji jedál
- dodržiavanie hygienických predpisov, starostlivosť o hygienu a správne uskladnenie ovocia a zeleniny
- odoberanie a evidencia denných vzoriek

váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto

Pracovať budete v školskej jedálni pri niektorej z petržalských materských škôl. Vašimi kolegami a kolegyňami sa stanú zamestnanci školskej jedálne. V spolupráci s vedúcou školskej jedálne zostavíte jedálny lístok. Na starosti budete mať prípravu jedál, pri ktorej je potrebné dodržiavať predpísané technologické postupy. Vašou úlohou bude dohliadať na správne uskladnenie ovocia a zeleniny. V neposlednom rade bude potrebné koordinovať prácu kolegov. Nebude to iba výdajňa, kde to zrejme bude fungovať inak a nebudú zostavovať jedálny lístok a pripravovať jedlá?

výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku

- 5 dní dovolenky navyše
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 roku)
- možnosť využívania MultiSport karty
- práca v stabilnom prostredí verejnej správy
- pomoc pri zvyšovaní kvalifikácie a s tým súvisiaca možnosť kariérneho rastu
- náborový príspevok vo výške 650 Eur
- samozrejme príspevok na stravovanie
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Fialová 12
85107 Bratislava-Petržalka
www.msfialova.webnode.sk
0947487405
Kontaktná osoba
Katarína Diheneščíková
0947 487 238