Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Teplička nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Termín nástupu
23.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
214
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Powerpoint, excel,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom
profesijný životopis
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 490/20
01301 Teplička nad Váhom
https://zsteplicka.edupage.org/
0534411225,0415982324
Kontaktná osoba
Eva Jelšíková, Mgr.
0910 423 554