Predmet

Vychovávateľ

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Platové podmienky:
- platová tarifa 5 (suma 1038,50 eur) do platovej tarify 7 (suma 1267,50 eur) v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01. 09. 2023.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy: Word, Internet, Excel, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov Príloha č. 3.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca, starostlivosť
Náplň práce:
- výchovno-vzdelávania činnosť v školskom internáte
- pracovná doba: v rozmedzí od 13:00 hod. do 22:00 počas pracovných dní podľa harmonogramu (nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času podľa mesačného harmonogramu služieb)
- miesto výkonu práce: budova školského internátu pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
https://sosse.edupage.org/
0346512713,0346513790,0346983440,034/6983438
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441