Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Plešivec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gemerská 1, Plešivec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
254
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Gemerská 1
04911 Plešivec
https://zsplesivec.edupage.org/
0587921381,058/7921381
Kontaktná osoba
PaedDr. Jozef Mikuš
0587921381