Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Drienovec 44, Drienovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drienovec 44, Drienovec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
260
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania;
- splnenie kvalifikačných predpokladov a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
- bezúhonnosť;
- zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania;
- profesijný životopis;
- doklady o nadobudnutom vzdelaní;
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov;
Doplňujúce informácie:
- o termíne uskutočnenia výberového konania bude uchádzač informovaný;
- na pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odovzdali
všetky požadované doklady;
- požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 15. 07. 2024 na adresu Základná škola, Drienovec 44, 044 01 Drienovec resp. v rovnakom termíne zaslať na e-mail: [email protected].

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola, Drienovec 44
Drienovec 44
04401 Drienovec
https://zsdrienovec.edupage.org/
0903655220
Kontaktná osoba
PaedDr. Monika Štrompová
0903655220