Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná spojená škola European English School, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Solivarská 28, Prešov
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
353
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Office 365
Vzdelanie
* učiteľ 1. stupňa so štátnou jazykovou skúškou z ANGLICKÉHO JAZYKA

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVM SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer:
- na dobu určitú (1 rok).

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky po vyzvaní:
- doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (nie staršie ako tri mesiace),
- doklady o vzdelaní (overené kópie),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona 317/2009.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná spojená škola European English School
Solivarská 28
08005 Prešov
https://sg-presov.edupage.org/
0517713263,051-7713263
Kontaktná osoba
Sekretariát školy
0948134538