Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Stredná odborná škola automobilová, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moldavská cesta 2, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
638
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 620 € ( 50% úväzok ) mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
-požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
-Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg, t.j. požadovaný študijný odbor, študijný program, kvalifikačné vzdelávanie, ďalšie vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti sú uvedené v Prílohe č. 8 k vyhláške č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo odovzdať osobne na Strednej odbornej škole automobilovej, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice do 16.8.2024 (žiadosti podané elektronickou formou neakceptujeme)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2
04199 Košice-Juh
https://sosake.edupage.org/
0556765700,055/6765700
Kontaktná osoba
Sekretariát SOŠ
0556765700