Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Aprobácia
Geografia, Informatika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
584
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023
Ďalšie požiadavky
Požiadavky
• ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť
Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom
• profesijný životopis
• doklad o dosiahnutom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.)
prosíme zaslať elektronicky na zverejnenú mailovú adresu do 08.07.2024.
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
https://zsbelusa.edupage.org/
042/4624691,0948071045
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová
0948 071 045