Predmet

Špeciálny pedagóg

Základná škola, Plavecký Štvrtok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Plavecký Štvrtok 351, Plavecký Štvrtok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
184
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet, Excel, práca s Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Úlohy:
- Prispôsobovať vyučovanie podľa individuálnych potrieb detí autistického spektra
- Vytvárať a implementovať individuálne vzdelávacie plány
- Podporovať integráciu detí do kolektívu a sociálnu interakciu
- Spolupracovať s rodičmi a kolektívom učiteľov

Požiadavky:
- Vzdelanie v oblasti špeciálnej pedagogiky alebo príbuznej oblasti
- Skúsenosti s prácou s deťmi autistického spektra výhodou
- Empatia, trpezlivosť a schopnosť individuálne pristupovať k deťom
- Schopnosť komunikovať a spolupracovať v tíme
- bezúhonnosť
- všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
- zvládanie práce v stresových situáciách
- schopnosť predvídať, hľadať ciele a riešenia

Ponúkané výhody:
- podporu a priateľskú atmosféru v škole, kde sa budete cítiť komfortne a podporovaný
- príležitosť pre odborný rozvoj a vzdelávanie sa nových pedagogických metód a technológií
- zapojenie do inovatívnych metód výučby
- podporu zo strany kolegov a vedenia školy, ako aj možnosť spolupracovať s ostatnými učiteľmi a zamestnancami školy
- nižší počet žiakov v triede

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Plavecký Štvrtok 351
90068 Plavecký Štvrtok
www.zsplavstvrtok.edu.sk
0347793274,0347747804
Kontaktná osoba
Andrea Duláková
0904942842