Predmet

Asistent učiteľa

Stredná priemyselná škola Myjava, Myjava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 413/8, Myjava
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Uvedená pracovná pozícia je odmeňovaná podľa:
• zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení,
• zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
• nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
• základný plat je vo výške minimálne 938,00 eur mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania, platovej triedy a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládať prácu s počítačom / Word, Power Point, Internet, Excel/,
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení,
Prihlásiť sa môže uchádzač, ktorý získal úplné stredné vzdelanie:
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistent učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. 8. 2010.
Ďalšie požiadavky
• byť vnímavý, chápavý a podporujúci
• mať trpezlivosť a zodpovednosť
• mať tímového ducha a ochotu spolupracovať s rodičmi, učiteľmi a študentami,
• byť komunikatívny, empatický, pracovať s mladými ľuďmi,
• uvedená pozícia je vhodná i pre absolventov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Myjava
SNP 413/8
90701 Myjava
spsmyj.edupage.org
0346212348
Kontaktná osoba
Mgr. Jaroslav Foltín
0918 591 672