Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola Felix, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mikovíniho 3, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
62
Platové podmienky
Základné platové podmienky budú vychádzať zo zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”. Z Konečné platové podmienky sú prispôsobené každému uchádzačovi a priamo dohodnuté na osobnom pracovnom pohovore.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, powerpoint, excel a iné
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Na vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane vedenia pedagogickej dokumentácie požadujeme ukončené stredoškolské vzdelanie - učiteľka v materskej škole alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa aprobácia predškolská pedagogika alebo špeciálna pedagogika.
Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka B2.
Ďalšie požiadavky
Naša Súkromná materská škola Felix hľadáme empatickú, tvorivú pani učiteľku s kladným vzťahom k deťom a kreatívnym prístupom ku svojej práci.
Požiadavky:
- komunikačné a organizačné schopnosti
- samostatnosť, zodpovednosť, tímová práca.
Výhody:
- príjemné a podnetné pracovné prostredie
- mladý kolektív
- možnosť rozvíjať svoje profesijne zručnosti.
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Felix
Mikovíniho 3
83103 Bratislava-Nové Mesto
www.felixms.sk
0244450658,0911449770,+421911449770
Kontaktná osoba
Renata Hruščová
0911449770