Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom odbore slovenský jazyk a literatúra v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk a literatúra

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
Rákocziho 23
07701 Kráľovský Chlmec
https://soskch.sk
0566322678
Kontaktná osoba
Mgr. Enikő Pogányová
0566322678