Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Miloslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
550
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov a Nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, MS Office, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výhody:
• dobrá dostupnosť vlakom,
• pekné prostredie obce Miloslavov,
• finančný príspevok na stravovanie, výber obedov zo 4 jedál denne, šalátový bar – neobmedzene, denne,
• výborný, dynamický a ochotný kolektív,
• organizovanie akcií pre zamestnancov,
• podpora osobnostného rastu a vzdelávania,
• možnosť osobného príplatku a ďalšie bonusy – individuálne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná ulica 81/42
90042 Miloslavov
https://nasaskolamiloslavov.edupage.org/
0245987042,0907 711 846
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Fedorová
0907 711 846