Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZUŠ

Spojená škola, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Letná ulica 3453/34, Poprad
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľ hudobného odboru - hra na akordeóne.

K žiadosti je potrebné zaslať aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov: https://cloud-5.edupage.org/cloud?z%3A11moUjeDxoKRQ2wZuYQTWLraGhGFAhIClCppjLXNQwMjAYmoQxkMK8OApbHeZ8kT

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Letná ulica 3453/34
05801 Poprad
spojenaskolapoprad.edupage.org
0527895182,052/7895 182
Kontaktná osoba
Miroslava Madáčová
0527895182