Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bernolákova 26, Zlaté Moravce
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
171
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel - mierne pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - VŠ 2. stupeň.
Ďalšie požiadavky
samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť. Žiadosť (uvádzajte aj tel.číslo) so životopisom, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte na mail: [email protected].

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Bernolákova 26
95320 Zlaté Moravce
https://oazm.edupage.org/
0376421904,037/6421904
Kontaktná osoba
Ing. Eva Horná
0376421904