Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Veľké Dravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Aprobácia
Biológia, Chémia, Náboženská výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
81
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, doklad o štátnej skúške z maďarského jazyka
Ďalšie požiadavky
Termín nástupu: na dobu určitú 01.09.2024 do 31.08.2025

Termín pohovoru: 14.08.2024

Ďalšie požiadavky, osobnostné predpoklady:
- trpezlivosť
- vnútorná stabilita
- spoľahlivosť
- pamäť
- sebaovládanie
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- sebaistota
- pozornosť
- praktické myslenie
- precíznosť (presnosť)
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť

Oslovení budú výlučne vybraní záujemcovia spĺňajúci kvalifikačné požiadavky a odbornosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220
98542 Veľké Dravce
https://zsmvelkedravce.edupage.org/
0474373115, 0903799076,+421903799076 alebo 047 -43 73 115
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Balážová
+421903799076