Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bilíkova 1, Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
90
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - bežný užívateľ, samostatné zvládanie práce s nástrojmi balíka Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Na vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane vedenia pedagogickej dokumentácie požadujeme ukončené stredoškolské vzdelanie - učiteľka v materskej škole alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa aprobácia predškolská pedagogika alebo špeciálna pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Naše čakávania: zodpovednosť, tvorivosť samostatnosť, empatický prístup k deťom, organizačné a komunikačné schopnosti, dôslednosť, samostatnosť pri práci, súlad s kresťanskými hodnotami života v materskej škole, zdravotná a duševná spôsobilosť, bezúhonnosť.
Ponúkame:
- prácu v tvorivom, dynamickom kolektíve,
- príjemné prostredie, firemné akcie,
- osobné ohodnotenie
- možnosť profesijného vzdelávania a kariérneho rastu
- individuálny, profesionálny prístup k zamestnancovi
- zdravé stravovanie na pracovisku
- spoločné, príležitostné posedenia
- vianočný darček, vianočná odmena

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej
Bilíkova 1
84101 Bratislava-Dúbravka
www:cmsbilikova.sk
0264366961 0911228202,02/64366961
Kontaktná osoba
Iveta Jánošíková, Mgr.
0903959743