Predmet

Zástupca riaditeľa

Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, Bratislava-Devínska Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová Ves
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
365
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023. Ponúkame motivujúce osobné ohodnotenie, príplatok za riadenie.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office – pokročilý; www,internet – pokročilý, Edupage - pokročilý, aSc agenda - pokročilý, MS Teams
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
• zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou,
• minimálna prax 5 rokov,
• preferujeme učiteľa všeobecno- vzdelávacích predmetov- kombinácia matematika, informatika, jazyk
• absolvovanie funkčného vzdelávania,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• anglický alebo nemecký jazyk výhodou
Ďalšie požiadavky
Náplň práce a požiadavky:
• zabezpečovanie úloh pedagogicko-organizačného charakteru z poverenia riaditeľa školy,
• zabezpečovanie organizačno-administratívnych úloh (štatistiky, edu – zber),
• správa elektronického systému školy (EDUPAGE),
• kontrolná činnosť výchovno-vzdelávacej práce zamestnancov/účasť na ich hodnotení,
• pedagogická činnosť v rozsahu vyplývajúcom zo zákona,
• aktívna účasť na realizácii/tvorbe koncepcie školy,
• znalosť a dodržiavanie legislatívy,
• manažérske a organizačné schopnosti,
• schopnosť viesť ľudí a prirodzene ich podporovať v osobnom i profesijnom rozvoji,
• výborné komunikačné zručnosti, schopnosť budovať pozitívne vzťahy,
• schopnosť vytvárať príjemné pracovné prostredie s atmosférou dôvery a kooperácie

Ponúkame šancu pracovať v modernej súkromnej podnikovej škole, ktorá ide cestou duálneho vzdelávania. Uprednostňujeme uchádzačov, ktorí majú chuť neustále sa profesionálne rozvíjať (školenia zabezpečujeme, sú bezplatné). Možnosť odborného vzdelávania v zahraničí cez program Erasmus+.

Benefity:
• Osobný príplatok
• Čiastočná dotácia stravy
• Týždenný pracovný čas 37,5h (z toho 22h priama pedagogická činnosť)
• Nárok na dovolenku 8 + 1 týždeň
• Prehĺbenie vlastnej kvalifikácie v centre technického vzdelávania Duálna akadémia, z.z.p.o.

V prípade, že Vás táto ponuka zaujala, pošlite nám prosím Vaše CV. Kontaktovať budeme vybraných záujemcov. Vďaka.

Tešíme sa na Vás!

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Jána Jonáša 5
84306 Bratislava-Devínska Nová Ves
https://sosaba.edupage.org/
02/69307211,+421 2 69 307 210
Kontaktná osoba
Dana Preisingerová
0903281427