Predmet

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Švabinského 3352/7, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia,
 prax minimálne 1 rok.
Náplň práce:
 psychodiagnostika,
 psychologické poradenstvo,
 kariérové poradenstvo,
 vítané vzdelávanie v psychoterapeutickom výcviku.
Predpokladaný termín nástupu:
01.09.2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Švabinského 3352/7
85101 Bratislava-Petržalka
www.cpppap-ba5.sk
02/48208119,+421248208111
Kontaktná osoba
Ing.Alena Majerová
0248208119