Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
flexibilita, ochota, komunikatívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Ul. J. Kollára 3
91532 Nové Mesto nad Váhom
https://spojenaskola-nmnv.edupage.org/
0327712743,032/7712743, 0911118626
Kontaktná osoba
Ľubica Havranová
+421911118626