Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
KUKUČÍNOVA 23, Košice-Juh
Aprobácia
Poľnohospodárska výroba, Záhradníctvo
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
281
Platové podmienky
• plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších : od 1161,50 € mesačne pri plnom pracovnom úväzku, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov praxe uchádzača
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
• ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
KUKUČÍNOVA 23
04001 Košice-Juh
https://sospasnavkosice.edupage.org/
055/6855389
Kontaktná osoba
Ing. Miroslava Gulášová
0556855389