Predmet
Pracovné ponuky za

Psychológ, školský psychológ

Spojená škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slančíkovej 2, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
1017
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základná práca s počítačom, Word, internet
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia.
Študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú, školskú, poradenskú, pracovnú alebo organizačnú psychológiu.
Ďalšie požiadavky
Popis pracovnej činnosti:
- odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky,
- individuálne a skupinové poradenstvo,
- prevencie a intervencie ku žiakom s osobitným zreteľom na proces
výchovy a vzdelávania v škole,
- poradenstvo v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov,
- poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom,
- spolupráca s intervenčnými organizáciami (CPPPaP, STORM,
Mestská polícia...)
- iné psychologické služby, odporúčania a usmernenia

Aktuálne informácie o škole - www.spojskolanr.sk
Spojená škola s organizačnými zložkami:
Stredná priemyselná škola potravinárska,
Hotelová akadémia,
Stredná športová škola,
Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra

V prípade záujmu, Vašu žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom zašlite na adresu: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Slančíkovej 2
95050 Nitra
spojskolanr.sk
037 / 6925 011
Kontaktná osoba
Helga Sapárová (personálne odd.)
0376925066