Predmet
Pracovné ponuky za

Psychológ, školský psychológ

Stredná priemyselná škola Myjava, Myjava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 413/8, Myjava
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení,
zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení,
základný plat je vo výške minimálne 620,00 eur mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania, platovej triedy a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládať prácu s počítačom / Word, Power Point, Internet, Excel/
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na psychológiu v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení.
Ďalšie požiadavky
Rozumieť práci psychológa, byť vnímavý, chápavý a podporujúci,
mať trpezlivosť a zodpovednosť,
mať tímového ducha a ochotu spolupracovať s rodičmi, učiteľmi a študentami, byť komunikatívny, empatický, pracovať s mladými ľuďmi.
Uvedená pozícia je vhodná i pre absolventov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Myjava
SNP 413/8
90701 Myjava
spsmyj.edupage.org
0346212348
Kontaktná osoba
Mgr. Jaroslav Foltín
0918 591 672