Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Aprobácia
Náboženská výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.8.2024
Rozsah úväzku
23%
Počet študentov školy
550
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo/náboženská výchova je aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti §9 (2) zákona
Pracovný pomer na dohodu, resp. pracovný pomer na kratší úväzok 5 h týždenne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
97101 Prievidza
https://kalina.edupage.org/
0465420770
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Šurinová
0902491322