Predmet

Vychovávateľ

Stredná priemyselná škola Myjava, Myjava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 413/8, Myjava
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení, zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, základný plat je vo výške minimálne 1 038,50 eur mesačne v závislosti od dosiahnutého vzdelania, platovej triedy a odpracovaných rokov, k platu prislúcha príplatok za zmennosť, prácu v nedeľu, príp. vo sviatok, možnosť získania odmeny za krúžkovú činnosť.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládať prácu s počítačom (Word, Power Point, Internet, Excel)
Vzdelanie
Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore vychovávateľstvo v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení.
Ďalšie požiadavky
Viesť záujmové krúžky a voľnočasové aktivity podľa vlastných preferencií,
vytvárať projekty – vlastné projektové plánovanie,
mať tímového ducha a ochotu spolupracovať s rodičmi, učiteľmi a študentami,
mať zmysel pre estetické cítenie,
znalosť cudzích jazykov je výhodou, nie podmienkou / ruština – ukrajinčina, srbčina/,
byť komunikatívny, empatický, pracovať s mladými ľuďmi.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Myjava
SNP 413/8
90701 Myjava
spsmyj.edupage.org
0346212348
Kontaktná osoba
Mgr. Jaroslav Foltín
0918 591 672