Predmet

Vychovávateľ

Stredná zdravotnícka škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlboká cesta 23, Žilina
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.09. 2023 a k tomu osobný príplatok.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word, Excel - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklady o vzdelaní. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť preukázaná čestným vyhlásením (predkladá uchádzač o výkon pracovnej činnosti vychovávateľa). pracovná doba od 14,00 hod. do 22,00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
01001 Žilina
www.szshlbokaza.edupage.org
041/7244158
Kontaktná osoba
Ing. Eva Masárová - zást. riad. pre TEČ
0417244158