Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
228
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do našej školy hľadáme pedagogického asistenta, ktorý bude súčasťou nášho podporného tímu tvoreného špeciálnymi pedagógmi, školskými psychológmi a ďalšími PA Od uchádzača požadujeme:
- sociálno-komunikačné zručnosti
- prehľad v obore
- empatický prístup
- spolupodieľanie sa na aktivitách školy.
Pracovné miesto nie je viazané na žiadny projekt.

Ponúkame prácu v prostredí, kde sa ako k deťom, tak aj k svojim zamestnancom správame s rešpektom a spoločne s rodičmi vytvárame vzájomne spolupracujúcu komunitu.

pracovný pomer na dobu určitú – 01.09.2024 - 31.08.2024,
- rozsah úväzku - 100%
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie na pozíciu, telefónny kontakt, e-mail,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

- požadované doklady je potrebné doručiť elektronicky na e-mail: [email protected] najneskôr do 20.8.2024 ,
- na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní iba vybraní uchádzači,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Jaslovské Bohunice 341
91930 Jaslovské Bohunice
https://jaslovskebohunice.edupage.org/
0335592403
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Mojžišová
0903592593