Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Spojená škola, Malinovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bratislavská 44, Malinovo
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
495
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, práca s IT
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia sa týka vychovávateľa v školskom klube detí.

Možnosť ubytovania v školskom internáte.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Bratislavská 44
90045 Malinovo
https://zsmalinovo.edupage.org/
45955102,0908818528
Kontaktná osoba
PaedDr. Dajana Csóková
0905561901