Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Hranovnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 501/15, Hranovnica
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
449
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné PC znalosti- balík MS Office.
Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie na pozíciu, telefónny kontakt, e-mail,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:
- pracovný pomer na dobu určitú – 01.09.2024 - 31.08.2025
- rozsah úväzku špeciálneho pedagóga je 50 %, tento úväzok je v kombinácii s úväzkom pedagogického asistenta 50%.
- požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: [email protected], zshranovnica.edupage.org do 05.07.2024,
- na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní iba vybraní uchádzači,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 501/15
05916 Hranovnica
www.zshranovnica.sk
0527888863,052/7888863
Kontaktná osoba
Mgr. Lukáš Chovan, riaditeľ školy
0911 422 946