Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zarevúca 18, Ružomberok
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
667
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesný životopis,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- fotokópie dokladov o vzdelaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Zarevúca 18
03401 Ružomberok
https://zszarevuca-rk.edupage.org/
0444320192,044 432 91 34
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslav Štrof
0444329134