Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Šintava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierové nám. 10, Šintava
Aprobácia
Geografia, Matematika, Technika
Termín nástupu
22.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.6.2024
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
206
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
Mierové nám. 10
92551 Šintava
https://zssintava.edupage.org/
0317892434
Kontaktná osoba
Zuzana Endelová
0951624345