Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Vyhne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyhne 111, Vyhne
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
83
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint, internet- pokročilý, ZOOM, EduPage- základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 173/2023 Z.Z.
Ďalšie požiadavky
ANJ - 70%, doplnenie do 100% úväzku - výchovy, ŠKD, ped. asistent

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ( u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti)
- zdravotná spôsobilosť

Iné predpoklady: - pozitívny vzťah k deťom
- organizačné a komunikačné schopnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vyhne 111
96602 Vyhne
https://zsvyhne.edupage.org/
0456772117,0918826198
Kontaktná osoba
Ľubica Knoppová
0918826198