Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Lomnička

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomnička 29, Lomnička
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
511
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy
Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2024
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti po osobnom pohovore poskytnutie údajov o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.
• v prípade úspešnosti po osobnom pohovore Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Lomnička 29
06503 Lomnička
https://zslomnicka.edupage.org/
0524391424
Kontaktná osoba
Mgr. Renáta Kollárová
0524391424