Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Šurany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bernolákova 35, Šurany
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
194
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, práca s internetom, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesný životopis,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- fotokópie dokladov o vzdelaní.

Iné požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bernolákova 35
94201 Šurany
https://zsbersu.edupage.org/
0356502633
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Hatinová
0911766099