Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 6051/3, Trnava
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
161
Platové podmienky
Plat v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov (v závislosti od počtu odpracovaných rokov, absolvovania atestácie), t.j. od 1161,50 € do 1589,00 € (+ príplatok za triednictvo, profesijný rast, ďalšie odmeny dohodnuté na osobnom pohovore)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., Vysokoškolské II. stupňa - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: fyzika
Ďalšie požiadavky
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- znalosť anglického jazyka na úrovni C1
- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
- využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe
- ochota spolupracovať v tíme
- schopnosť zvládať stresové situácie
Ďalšie požiadavky
Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v stabilnom a modernom súkromnom bilingválnom gymnáziu
- priestor na sebarealizáciu a rozvoj
- práca v mladom a dynamickom kolektíve
- možnosť pracovať s modernou technológiou a kvalitnými učebnými pomôckami
- práca v podnetnom prostredí
- novozrekonštruované priestory
- teambuilding na upevňovanie vzťahov
- možnosť osobnostného aj profesijného rastu
- kurzy angličtiny
- zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75%

Stručná charakteristika spoločnosti
Bilingválne gymnázium BESST v Trnave využíva medzinárodný vzdelávací proces Cambridgeskej univerzity, ktoré je kompatibilné so štúdiom na medzinárodných školách či v zahraničí. Škola funguje 8 rokov a má 100% úspešnosť v prijatí našich absolventov na vysokú školu. Riadia sa mottom: „Vzdelávame mladých ľudí s víziou, aby každý v sebe objavil svoje nadanie a schopnosti.“ - vyučovací jazyk anglický a slovenský, - trieda s medzinárodným programom v štvrtom a piatom ročníku ukončená absolvovaním medzinárodným cambridgeských skúšok úrovne A level - v angličtine vyučované okrem anglického jazyka aj predmety matematika, fyzika, biológia, informatika, účtovníctvo, programovanie, podnikanie, ekonómia, psychológia.... na vyučovanie týchto predmetov musí učiteľ okrem kvalifikácie na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu mať ešte aj doklad o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky z angličtiny, resp. jej medzinárodného ekvivalentu na úrovni C1 alebo C2, - mladý, dynamický kolektív podporujúci spoluprácu, tímovú prácu, proaktivitu a pozitívnu komunikáciu orientovanú na rozvoj nadania študentov aj medziľudských vzťahov.

Pre lepšiu predstavu navštívte našu 3D prehliadku školy: https://gym.besst.sk/sk/3d-prehliadka-skoly

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3
91702 Trnava
https://gym.besst.sk/
+421905460413
Kontaktná osoba
Mgr. Renáta Olexová
+421 903 946 895