Predmet

Mzdový účtovník

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hronská 1467/3, Zvolen
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
550
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Humanet, iSPIN, SAP, Internet, Word, Excel,
Vzdelanie
Stredoškolské ekonomické/ VŠ ekonomické
Ďalšie požiadavky
05/02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.
05/05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.
Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie personálnej agendy, mzdovej agendy; vedenie personálnej agendy zamestnancov; štatistické spracovanie personálnych a mzdových výkazov; prihlášky a odhlášky do SP a ZP; mesačné výkazy do poisťovní; ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zamestnancov.
Vedenie pokladne, vedie pokladničnej knihy, príjmové a výdavkové doklady, spracovanie cestovných príkazov.
Účtovníctvo rozpočtovej organizácia.
Účtovanie na všetkých účtoch otvorených v zamestnávateľskej organizácii, predkontácia podľa platnej rozpočtovej skladby, samostatné účtovanie v programe iSPIN, mesačné a ročné uzávierky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
96049 Zvolen
https://gymzv.edupage.org/
0455332094,0948325612
Kontaktná osoba
Jozef Výboh
0948325612