Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Na Hôrke 30, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
490
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný úväzok na 80% vychovávateľ/ka + učiteľ etickej výchovy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Na Hôrke 30
94911 Nitra
https://zsnahorke.edupage.org/
0377732964,037/7732964
Kontaktná osoba
Mgr. Dana Halajová
037 77 32 964