Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Štvrtok na Ostrove

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štvrtok na Ostrove 356/29, Štvrtok na Ostrove
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
63
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet- pokročilý, MS Word, PowerPoint, Canva
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho kolektívu hľadáme milú, empatickú, kreatívnu, flexibilnú kolegyňu. Životopisy posielajte na: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda
Štvrtok na Ostrove 356/29
93040 Štvrtok na Ostrove
0315693638,031 56 93638
Kontaktná osoba
Erika Goliašová
0948427110