Predmet
Pracovné ponuky za

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola techniky a služieb, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Cintorínska 4, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
532
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch: úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie výhodou + DPŠ.
Ďalšie požiadavky
Majster odbornej výchovy v rámci výchovy a vzdelávania vedie odborný výcvik učebného odboru autoopravár a zodpovedá za jeho kvalitu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov
- vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri práci

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola techniky a služieb
Cintorínska 4
95050 Nitra
https://sosnr.edupage.org/
0376528379
Kontaktná osoba
Ing. Dana Kočková, PhD.
0902545828