Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 49, Žilina
Aprobácia
Anglický jazyk, Matematika
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
580
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Office 365, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 49
01004 Žilina
https://zsmszavodie.edupage.org/
0417634780,+421910985690
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Kubová
+421910985690